เพิ่มสินทรัพย์ เพิ่มกระแสเงินสด

กระแสเงินสด

การลงทุนเพื่อเพิ่มสินทรัพย์  และเพิ่มกระแสเงินสด    ยกตัวอย่างเช่น  แม้ว่าคุณจะมีรูปภาพที่มีมูลค่า 1 ล้านบาท  คุณก็จะทำได้เพียงแค่แขวนไว้กับฝาผนัง  อย่างไรก็ตาม รูปภาพนั้นไม่สามารถที่จะสร้างรายได้เพื่อช่วยจ่าย “รายจ่าย”ของคุณ

ยุทธวิธีในการลงทุน จึงต้องเน้นที่การเพิ่มสินทรัพย์และสินทรัพย์นั้นสามารถสร้างรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดให้กับคุณได้ในระยะยาว ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยการลงทุนอย่างเหมาะสม

การลงทุนที่เน้นสร้างกระแสเงินสด จะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณ “เข้าใกล้วัยเกษียณ” มากขึ้น  ด้วยกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ จะช่วยให้คุณสามารถมีรายได้แม้ว่าจะไม่ต้องทำงาน  หรือทำงานน้อยลง  ซึ่งองค์ประกอบหลักในการกำหนดรายได้ของคุณคือความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้

มีการลงทุนอยู่ 3 ประเภท   การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันแปร     การลงทุนที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ล่วงหน้าแน่นอน    และการลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันแปร (Variable Income Investment Strategies)

การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันแปร นั้น ได้แก่  หุ้น  และกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น   ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือคุณสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ ในขณะที่คุณสามารถมีรายรับได้มากขึ้นจากเงินปันผล 

ผลตอบแทนจากเงินปันผลจากหุ้น   เงินปันผล เป็นส่วนของกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจของบริษัท ที่จ่ายคืนให้กับนักลงทุน  แนะนำให้มองหาหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายๆปี

เงินปันผลจากกองทุนรวม   ถ้าคุณต้องการให้ “ผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งในที่นี้คือ “ผู้จัดการกองทุน” บริหารเงินของคุณก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกัน  เงินปันผลก็จะจ่ายคืนให้กับคุณ

การลงทุนที่มีสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าได้ (Predictable Income Strategies)

การลงทุนที่มีสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าได้ แต่ผลตอบแทนก็ยังไม่แน่นอน  ซึ่งเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัย  แต่ผลตอบแทนลดลงกว่าในกลุ่มแรก  ยกตัวอย่างเช่น  ตราสารหนี้   ซึ่งก็มีตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำมาก  และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า

ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้  เมื่อคุณซื้อตราสารหนี้  ก็เหมือนกับการปล่อยกู้ให้บริษัท  และบริษัทจะจ่ายดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัท   ด้วยเหตุนี้ตราสารหนี้จึงมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน บริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอกว่า มักจะจ่ายผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ปล่อยกู้  แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้

กองทุนรวมตราสารหนี้   คุณสามารถให้ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้บริหารจัดการการลงทุนในตราสารหนี้ให้กับคุณได้เช่นกัน  กองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันขึ้นกับคุณภาพของตราสารหนี้ที่เข้าไปลงทุน  ถ้ากองทุนรวมตราสารหนี้นั้นๆลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง  ผลตอบแทนก็มักจะสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะไม่จ่ายผลตอบแทนสูงขึ้น   ในขณะที่ถ้ากองทุนรวมตราสารหนี้นั้นๆลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมีความสม่ำเสมอมากกว่าและเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า แต่ผลตอบแทนก็จะน้อยลง

การลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน (Guaranteed Investment Strategies)

ยกตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก  พันธบัตรรัฐบาล  ผลตอบแทนที่บริษัทประกันภัยจ่ายคืนให้กับคุู่สัญญา  เช่น จ่ายคืน 5000 บาท ทุก 2 ปี เป็นต้น 

ข้อดีคือคุณสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้แน่นอน  แต่ปัญหาของการลงทุนประเภทนี้คือมักจะสู้กับเงินเฟ้อได้ค่อนข้างยาก

This entry was posted in การบริหารเงิน, การลงทุนอื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *