เปลี่ยนเลนเศรษฐี (The millionaire fastlane)

faslane

เขียน โดย MJ Demarco
แปลโดย The money coach คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์

หนังสือเล่มนี้แบ่งคนออกเป็น 3 ประเภท
1) คนเดินบนทางเท้า 2) พวกเลนช้า 3) พวกเลนด่วน

คนเดินบนทางเท้า ก็คือ คนที่ทำงานประจำ แล้วก็เอาเงินที่หามาได้เปลี่ยนเป็น บ้าน รถ การท่องเที่ยวทันทีที่หามาได้ และสร้างหนี้บริโภค แล้วก็พยายามที่จะวิ่งหารายได้เพิ่มโดยที่หวังว่าถ้ารายๆได้เพิ่มแล้วจะสุขสบายมากขึ้น แม้แต่กลุ่มคนที่มีรายๆได้สูง ( พวกเดินทางเท้ารายได้สูง ) ก็มีรายจ่ายที่สูงเป็นเงาตามตัว คนกลุ่มนี้โอกาสสร้างความมั่งคั่งเป็นไปได้ยากมาก

สมการการเงินของคนกลุ่มนี้ = รายได้จากการทำงาน + หนี้

พวกเลนช้า ก็คือคนที่ทำงานประจำ แต่ก็มีการวางแผนการเงิน คนกลุ่มนี้ พยายามที่จะอดออม ประหยัด ลดมาตรฐานความเป็นอยู่ของตนเองให้ต่ำกว่ารายได้ แล้วเอาเงินที่เก็บสะสมมาสร้างความมั่งคั่งโดยอาศัยดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งก็จะมีปัญหาคือใช้ระยะเวลาที่นานมาก ช่วงเริ่มต้น เงินจะไม่ได้มีมาก 10000 บาท ทำให้ผลตอบแทน 8% ก็จะทำให้มีเงินเพิ่มขึ้น 800 บาท ซึ่งก็ไม่ได้มีผลทำให้รวยขึ้นมากแต่อย่างใด ต้องใช้ระยะเวลาเก็บที่นานมากเป็น 20-30 ปี มวลเงินก็จะมากขึ้นในการที่จะเริ่มเห็นผลตอบแทนที่เป็นชิ้นเป็นอัน เช่น 10,000,000 บาท 8% ต่อปี ก็คือปีละ 800,000 บาท

ปัญหาของกลุ่มเลนช้า ก็คือกว่าจะได้เห็นความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คงประมาณใกล้ๆเกษียณ หรือถ้าโชคดีก็จะใช้เวลา 30-40 ปี ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ ถ้าโชคร้าย เงินลงทุนในกลุ่มนี้ก็มีโอกาสลดลงได้ หรือไม่ก็ตายก่อนได้เห็นความมั่งคั่ง

สมการรายได้ = รายได้จากการทำงาน + ผลตอบแทนดอกเบี้ยทบต้น

พวกเลนเร็ว ก็คือกลุ่มที่พยายามสร้างเส้นทางนายตัวเองคู่ขนานกับงานประจำ พยายามสร้าง “value” และรายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ผูกติดกับชั่วโมงทำงาน เช่น ถ้างานนั้นมี value 100 บาท นำเสนอต่อคนหมู่มาก 10,000 ราย ก็คือรายได้ก็จะทบทวี เป็น 1,000,000 บาท พยายามแก้ปัญหาคนอื่นให้ได้มากที่สุด และสร้าง “value” ให้กับสินค้าหรือบริการ ก็แบ่งออกเป็นหลายสายย่อย ( โปรดหาซื้อมาอ่าน ) ค่อนข้างจะเน้น internet มากเป็นพิเศษ เพราะ exposure จะสูงมาก ทำให้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว อาจจะปลดล็อคการเงินได้ภายใน 5-7 ปี

สมการการเงิน =”intrinsic value” x exposure

This entry was posted in Uncategorized, หนังสือลงทุนน่าอ่าน, เล่าเรื่องการเงิน. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *