Category Archives: การบริหารเงิน

เพิ่มสินทรัพย์ เพิ่มกระแสเงินสด

การลงทุนเพื่อเพิ่มสินทรัพย์  และเพิ่มกระแสเงินสด    ยกตัวอย่างเช่น  แม้ว่าคุณจะมีรูปภาพที่มีมูลค่า 1 ล้านบาท  คุณก็จะทำได้เพียงแค่แขวนไว้กับฝาผนัง  อย่างไรก็ตาม รูปภาพนั้นไม่สามารถที่จะสร้างรายได้เพื่อช่วยจ่าย “รายจ่าย”ของคุณ ยุทธวิธีในการลงทุน จึงต้องเน้นที่การเพิ่มสินทรัพย์และสินทรัพย์นั้นสามารถสร้างรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดให้กับคุณได้ในระยะยาว ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยการลงทุนอย่างเหมาะสม การลงทุนที่เน้นสร้างกระแสเงินสด จะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณ “เข้าใกล้วัยเกษียณ” มากขึ้น  ด้วยกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ จะช่วยให้คุณสามารถมีรายได้แม้ว่าจะไม่ต้องทำงาน  หรือทำงานน้อยลง  ซึ่งองค์ประกอบหลักในการกำหนดรายได้ของคุณคือความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ มีการลงทุนอยู่ 3 ประเภท   การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันแปร     การลงทุนที่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ล่วงหน้าแน่นอน    และการลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันแปร (Variable Income Investment Strategies) การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันแปร นั้น ได้แก่  หุ้น  และกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น   ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือคุณสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ ในขณะที่คุณสามารถมีรายรับได้มากขึ้นจากเงินปันผล  ผลตอบแทนจากเงินปันผลจากหุ้น   … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน, การลงทุนอื่นๆ | Leave a comment

คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน (Don’t work for money)

  คุณเข้าใจความหมายของมันจริงๆหรือเปล่า ? ในหนังสือของโรเบิร์ต คิโยซากิ ความหมายของคำว่า คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน    บางคนก็บอกว่า คนรวยทำงานเพื่อเรียนรู้   คนรวยไม่ทำงานเองแต่ใช้เงินทำงาน  อะไรทำนองนี้  แต่ไม่ใช่เลย ความหมายของคำว่า คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน  มีความหมายว่า  คนรวยไม่ตกเป็นทาสของเงิน  นั่นคือ  ต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่าย  และไม่เป็นหนี้ในระยะยาว เพราะหนี้ ทำให้เราต้องหาเงินเพื่อนำเงินมาจ่าย  ทำให้เราต้องทำงานเพื่อเงิน ดังนั้นเราต้องไม่เป็นหนี้ !!!   เพราะ “หนี้ที่เลว” ทำให้เราทำงานเพื่อเงินไปตลอด ไม่ทำงานเพื่อเงิน ก็คือ ไม่ตกเป็นทาสของค่าใช้จ่ายหรือหนี้ที่เลว คนที่จะเริ่มต้นรวย  ต้องเริ่มสร้างฐานะจากการชีวิตให้สมดุล และไม่มีปัญหาทางการเงินเสียก่อน คนรวยที่ไม่ต้องการ”ทำงานเพื่อเงิน” จะต้องจัดการสิ่งที่ออกจากกระเป๋า  ถ้าคุณใช้จ่ายเงินจนหมดกระเป๋าไปทุกๆเดือน    ในเดือนถัดไป คุณก็จะคิดที่จะหาเงินเพิ่มให้ได้มากๆขึ้นไป และนั่นคือการทำงานเพื่อหาเงินให้ได้มากขึ้น  เวลาทำงานเราก็จะยึดเรื่องเงินเป็นหลัก   … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน, การลงทุนอื่นๆ | Leave a comment

ทัศนะคติต่อการบริหารเงิน

ทัศนคติที่มีต่อการบริหารเงินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง  และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวตัดสินว่า คนคนนั้นจะประสบความสำเร็จทางการบริหารการเงินในบั้นปลายชีวิตได้หรือไม่ ในบางครั้งคนที่มีการบริหารเงินอย่างสม่ำเสมอ  อาจจะถูกมองจากคนรอบๆข้างว่าเป็นคนตระหนี่เป็นคนเห็นแก่เงิน บูชาเงิน แต่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อเงินไม่ใช่การมองเงินว่าคือพระเจ้า  แต่หากมองเงินว่าเหมือนกับว่าเงินคือตัวแทนของความพยายาม  เป็นตัวแทนของแรงงานที่เราแลกมา  เราจึงควรให้ความเคารพกับเงินเสมือนหนึ่งว่าเราให้ความเคารพตัวเรานั่นเอง

Posted in การบริหารเงิน | Leave a comment

เงินคือสิ่งสมมุติให้มีค่า แต่ตัวมันเองไม่มีค่า

เงินคือสิ่งสมมุติให้มีค่า  แต่ตัวมันเองไม่มีค่า ในสมัยโบราณ  เราใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยนกัน  ต่อมาการแลกเปลี่ยนก็อาจจะเกิดปัญหาที่ คนหนึ่งอาจไม่ยอมรับของของอีกฝ่าย เช่นถ้าคนหนึ่งเอานมวัว ไปแลกกับหนังสัตว์   แต่อีกคนไม่ต้องการนมวัวที่บูดง่าย  การแลกเปลี่ยนจึงเกิดความยากลำบาก ต่อมาจึงมีการใช้โลหะที่มีค่า  นั่นคือ ทองคำ มาใช้ในการแลกเปลี่ยน  ด้วยเหตุที่ว่า  ทองคำมีความมันวาว  สามารถหลอมและขึ้นรูปใหม่ได้  ไม่สามาถสร้างขึ้นทดแทนได้  ไม่เกิดสนิมที่ทำให้ด้อยค่าลง ต่อมาโลหะทอง จึงนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยน   ซึ่งเป็นผลดีคือทำให้เกิดงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   เช่น ถ้าคนหนึ่งปลูกข้าวได้ดี    อีกคนหนึ่งเลี้ยงวัวได้ดี  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน  ผลผลิตรวมของทั้งสองคนก็อาจจะมากกว่า คนหนึ่งคนปลูกทั้งข้าว เลี้ยงทั้งวัว ซึ่งอาจจะไม่มีใครทำได้ดีทั้งสองอย่าง แต่ทองคำก็มีความเสี่ยงในการสูญหาย  ช่างทองจึงคิดที่จะรับฝากทอง โดยแลกกับค่าธรรมเนียม โดยนำทองมาเก็บไว้  แลกกับ “ใบรับฝากทอง”  เป็นที่เข้าใจกันว่า ใบรับฝากทองคำ  มีค่าเท่ากับทองคำ  เพราะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับทองคำได้  … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน | Leave a comment

ปรัชญาแบบพอเพียง

น้อยคนที่จะเข้าใจปรัชญาแบบพอเพียง ความพอเพียงต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน …ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม “พอประมาณ” หมายความว่า ใช้จ่ายแบบพอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีเงินเก็บออม ใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ของตนเอง ไม่ใช่มากกว่าหรือใช้จ่ายแบบเดือนชนเดือน หรือไม่มีเงินเก็บ “มีเหตุผล” หมายความว่า คุณมีเหตุผลที่จะบอกความต้องการบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ ถ้าคุณมีเหตุผลว่าคุณต้องการเท่าไหร่ คุณก็จะพอเพียง แต่ถ้าคุณบอกเหตุผลว่าคุณต้องการมากเพื่ออะไร เรียกว่าคุณก็ไม่พอ “มีภูมิคุ้มกัน” คือ เราต้องไม่พึ่งพาใคร เราต้องยืนได้ด้วยขาของตนเอง ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามที่ลำบาก คุณก็เรียกว่าไม่พอเพียง ====================================== เช่น ผมต้องการเงิน 15000 บาทต่อเดือนไว้ใช้ยามเกษียณ คิดว่าผมจะมีชีวิตอยู่ได้ 30 ปีหลังเกษียณ ผมจึงต้องการเงิน 15,000 X12 X … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน | Leave a comment

รายได้ เงินออม การลงทุน และชีวิตทีเรียบง่าย

ชนชั้นกลาง เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากที่สุด  เมื่อพวกเขา “อยากได้” บางครั้งพวกเขาก็กู้ เพื่อซื้อสิ่งของที่เกินรายได้ของตนเอง เรียกว่า “ฟุ้งเฟ้อ”  เช่น เงินผ่อน  เงินกู้ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกู้เงินของพวกเขา และจับจ่าย ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  เงินกู้ของพวกเขาได้ถูกจับจ่ายออกไป  ยังร้านค้า  ร้านค้าก็ได้เงินจากการขายไปใช้จับจ่าย นาย ก กู้เงินซื้อรถ  จากร้านนาย ข    ร้านนาย ข ได้เงินมา  กำไรที่ได้ส่วนหนึ่งจ่ายภาษี   ส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินเดือนนาย ค   นาย ค ก็เอาไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้  ซื้อข้าวจากนาย ง  นาย ง ก็ได้เงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซื้อข้าวจากชาวนา ทุกๆคนได้ประโยชน์  คนถัดๆมามีเงินใช้  … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน | Leave a comment

ต้นทุนความสุข

ความสุขของแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน และมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน ถ้าเป็นคนที่มีความสุขจากการวิ่งออกกำลังกาย ต้นทุนของความสุขของเขา อาจจะมีค่าเท่ากับรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งเท่านั้นเอง สำหรับคนที่ชอบสินค้าเทคโนโลยี เช่นกล้องถ่ายรูป หรือโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ต่างๆ หรือเป็นคนชอบแต่งตัว ต้นทุนของความสุขของเขาอาจจะสูงขึ้น ในขณะที่บางคนชอบสะสมแสตมป์ ชอบสะสมของหายากบางอย่าง นั่นก็เป็นความสุขของเขาสำหรับความสุขของผม อาจมีต้นทุนความสุขที่น้อยมาก ความสุขของผมคือการเขียนหนังสือ ทำเวบไซด์ ซึ่งเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลย ในทางตรงกันข้ามงานเขียนของผม ก็สามารถทำให้ผมมีรายได้ที่มากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้มากมายอะไร แต่นั่นก็ทำให้ผมไม่มีต้นทุนในการหาความสุข เรียกได้ว่าต้นทุนความสุขของผมนั้น “ติดลบ” นั่นเอง เป็นความสุขที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน และได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดให้กับผู้อื่นสำหรับผม ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Galaxy Note ที่นำมาใช้เขียนบทความนี้ อาจมีต้นทุนติดลบ ก็เป็นได้ หากผมสามารถใช้เขียนบทความ สร้างความสามารถในการผลิตผลงานให้มากขึ้น และมีรายได้จากงานเขียนที่มากขึ้นจนคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่มี … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน, การลงทุนอื่นๆ, การลงทุนแบบ VI (Value Investor) | 3 Comments

เวลา เป็นต้นทุนทางการเงิน

คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันมีค่านิยมอย่างหนึ่งคือ เมื่อยังหนุ่มแน่นก็ขอหาความสุขให้เต็มที่ รอจนแก่ตัวค่อยคิดลงทุนสร้างฐานะก็ยังไม่สาย นี่เป็นแนวคิดการบริหารเงินที่ผิดพลาด คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่เห็นว่า ยังอีกนานกว่าจะเกษียณอายุ เงินเก็บออมก็ยังมีไม่มาก จึงไม่นึกถึงการลงทุนสร้างฐานะ ซึ่งเป็นเหตุให้พลาดโอกาสสร้างฐานะแต่เนิ่นๆ และในความเป็นจริง ถ้ามัวแต่รอจนแก่ตัวลง ถึงแม้จะมีเงินเหลือเก็บ แต่เวลาที่เหลือขอ… งชีวิตก็ไม่เอื้ออำนวยให้แล้ว โปรดจำไว้ว่า แม้มีเงินเล็กน้อย ก็ต้องเริ่มลงทุนสร้างฐานะ ช่วงแรกเงินน้อยหน่อย หนทางสู่ความร่ำรวยค่อนข้างยาวนานและยากลำบาก แต่ผลที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมาย ทั้งยังเป็นระยะเวลาแห่งการต่อสู้ที่มีค่าเป็นพิเศษ … คนหนุ่มสาวมีตัวช่วยที่สำคัญมากในการลงทุนสร้างฐานะ นั่นคือ “เวลา” จึงเหมาะกับการประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ช่วงเวลานี้ยังไม่ต้องรับภาระทางครอบครัวมากนัก จึงควรมีความกล้าพอที่จะเสี่ยง เพราะต้นทุนของความล้มเหลวค่อนข้างต่ำ ต่อให้ล้มลงก็ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ อีกอย่างนึง ช่วงหนุ่มสาวมีเงินทุนจำกัด ถึงแม้ว่าเสียหาย ก็เสียหายไม่เท่าไหร่ ควรฉวยโอกาสที่ยังหนุ่มแน่น ใช้เงินก้อนเล็กบ่มเพาะสร้างประสบการณ์การลงทุน อีกสิ่งสำคัญคือ คนหนุ่มสาวมีเวลามากพอที่จะใช้ประโยชน์ของดอกเบี้ยทบต้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การกำหนดแผนลงทุนที่ถูกทาง … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน, การลงทุนอื่นๆ | Leave a comment

ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

ชีวิตในทุกวันนี้่ช่างสลับซับซ้อนมากกว่าทีเคยเป็นมาในสมัยเก่าก่อน  มันมีวิธีที่จะช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้น  และช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยครับ 1. ซื้อสินค้าที่คงทน  สินค้าที่ใช้ครั้งเดียวแม้ว่าจะมีราคาถูกกว่า แต่เมือเปรียบเทียบกับสินค้าที่คงทนที่สามารถใช้ได้นานกว่า  เมื่อนำมาคิดเป็นจำนวนครั้งแล้วสินค้าที่คงทนย่อมคุ้มค่ามากกว่าครับ   เช่น กล้องที่ใช้ได้ครั้งเดียว   เมื่อใช้หมดแล้วก็ต้องทิ้งไป 2. ใช้สินค้าเรียบง่าย เช่น รถยนต์อาจซื้อรถมือสองได้   กางเกงขายาวที่มีราคา 100-200 ก็ยังใช้ได้เมื่อเทียบกับกางเกงขายาวตัวละ 1000-2000 บาท 3. การนำกลับมาใช้ใหม่  นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดแล้ว  ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  และคุณยังได้เงินคืนจากสิ่งที่้ทิ้งขยะไปอีกด้วย  ถ้าคุณขายขวดพลาสติกเพื่อที่จะนำไปรีไซเคิล ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วยังใช้เป็นผ้าเช็ดโต๊ะได้อีก  หรือนำไปตัดเป็นของตกแต่งก็ได้ 4. ปลูกผักกินเอง  นอกจากจะเป็นผักปลอดสารพิษแล้ว  ยังมีราคาที่ถูกมากกว่า  การทำสวนยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วย 5. ลดขนาดชีวิต  ซื้อในสิ่งที่ตนเองจะต้องใช้   ถ้าคุณซื้อของไปเพียงเพราะว่ามันกำลังลดราคา  แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้  คุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมัน   … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน | Leave a comment

ต้องเท่าไหร่ถึงจะพอ

โดย อมิตา อริยอัชฌา ว่ากันว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภท  ประเภทแรก กังวลเรื่องเงิน  ประเภทที่สอง ไม่กังวลเรื่องเงิน    เวลาในชีวิตนั้นมีค่า  แทนที่จะทุ่มเวลาไปกับความวิตกกังวล เอาเวลามาวางแผนทำให้ตัวเองหมดความวิตกกังวลกันดีกว่า หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของการคิด ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่  ว่าด้วยการวางแผนปลดปล่อยตัวเองจากความกังวลว่าจะมีเงินไม่พอ  และว่าด้วยการวางแผนทางการเงิน เพื่อที่จะได้สามารถกำหนดรูปแบบชีวิตได้ ทางเลือกจะเกิดขึ้นได้เมื่อรู้ว่า  “ต้องมีเท่าไหร่ ถึงจะพอ” ความสำเร็จในชีวิต คือ มีอิสระในการกำหนดรูปแบบชีวิตเองได้ ความสำเร็จในด้านการงาน  คือ มีอิสระในการกำหนดงานเองได้  คุณสามารถเลือกงานที่คุณพอใจ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน  คุณสามารถเลือกงานในฐานะ อาสาสมัคร โดยไม่หวังผลตอบแทนได้ ความสำเร็จในด้านการเงิน คือ มีอิสรภาพทางการเงิน    นั่นคือ พอ “ต้องเท่าไหร่ถึงจะพอ” เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณวางแผน สร้างเงินรองรังในจุดที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ตลอดชีวิต ต้องเท่าไหร่ถึงจะพอ     … Continue reading

Posted in การบริหารเงิน, หนังสือลงทุนน่าอ่าน | Leave a comment