Category Archives: การอ่านงบการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน กับ หนี้สินหมุนเวียน บริษัทมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด

ก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าผมเองก็ไม่ใช่นักบัญชี  และไม่เคยผ่านการเรียนบัญชีมาก่อน  ผมเรียนอยู่สายวิทยาศาสตร์ครับ ในเมื่อผมเป็นนักลงทุน  ดังนั้นก็จำเป็นต้องอ่านงบการเงิน  และทำความเข้าใจให้ได้  เพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าบริษัทที่ผมจะเข้าไปลงทุนด้วย  จะทำกำไรให้ผมหรือทำให้ผมขาดทุน วันนี้เราจะโฟกัสไปในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน กับ หนี้สินหมุนเวียนกันครับ ในส่วนของงบการเงิน  เราจะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น 2 ส่วนครับ  ส่วนที่หนึ่งคือ สินทรัพย์ถาวร  และ  สินทรัพย์หมุนเวียน   สินทรัพย์หมุนเวียน ก็คือสินทรัพย์ในส่วนที่นำไปใช้ในการดำเนินกิจการ  เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิต หรือซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าคงคลัง  เมื่อนำไปขาย ก็จะได้ลูกหนี้การค้า  ซึ่งภายหลังจากเรียกเก็บเงินแล้ว ก็จะกลายเป็นเงินสดอีกครั้ง สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบเงินสด กับรายการอย่างอื่นที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดภายหลังครับ    เช่น ลูกหนี้  เมื่อตามเก็บก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้    สินค้าคงเหลือ เมื่อขายของไปก็เปลี่ยนเป็นเงินสด  ภายในระยะเวลา 1 ปี รายการนี้จะเรียงตามลำดับสภาพคล่องครับ … Continue reading

Posted in การอ่านงบการเงิน | 1 Comment

เรื่องเกี่ยวกับมูลค่าทางบัญชี Bookvalue เราจ่ายเงินไปแค่ไหนเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท

  เรื่องเกี่ยวกับมูลค่าทางบัญชี  Bookvalue เราจ่ายเงินไปแค่ไหนเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท มูลค่าตามบัญชี(Book Value) คือ มูลค่าของสินทรัพย์ ที่ทางบริษัทใช้เงินทุนจากเจ้าของบริษัทมาซื้อ        มูลค่าทางบัญชี = (สินทรัพย์ทั้งหมด – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สิน – หุ้นที่มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ) / จำนวนหุ้นสามัญ ซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมด ก็คือสิ่งที่ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ลงทุนไป  เช่น ที่ดิน  อาคาร โรงงาน  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  และอุปกรณ์ที่ใช้การดำเนินงานต่างๆ  รถยนต์  รถขนส่งสินค้า และอื่นๆ  สินทรัพย์ก็มีอยู่สองส่วน ก็คือเงินทุนจากผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วน   และส่วนที่บริษัทยืมเงินเจ้าหนี้มาซื้อ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีก็คือส่วนของเงินทุนเริ่มแรกจากผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนนั่นเอง อัตราส่วนระหว่าง ราคาหุ้น กับ มูลค่าตามบัญชี  … Continue reading

Posted in การลงทุนแบบ VI (Value Investor), การอ่านงบการเงิน | Leave a comment

ฝึกอ่านงบการเงิน PRANDA

จริงๆแล้ว ที่ผมโพส PRANDA ขึ้นมาไม่ได้เป็นเพราะว่าจะเชียร์หุ้นนะครับ แต่อยากให้แสดงให้เป็นตัวอย่าง ว่า ผมมีขั้นตอน การอ่านงบการเงินสำหรับนักลงทุนอย่างไร ซึ่งสถานการณ์ตอนที่ผมซื้อ กับตอนนี้ ที่ผมโพสนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการซื้อตามผมตอนนี้ อาจนำไปสู่การขาดทุนได้ โดยปกติ วิธีการเลือกหุ้นของผม ก็คือ งบการเงินต้องสวย และราคาต้องต่ำพอสมควร ถึงจะผ่านเกณฑ์ เพราะ ผมต้องการลงทุนด้วย “ความปลอดภัย” และ “ต้องไม่ขาดทุน” สิ่งที่ผมโพสต่อไปนี้เป็นการพูดย้อนหลัง “พูดทีหลัง ย่อมถูกเสมอ” ดังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณ สำหรับแหล่งข้อมูลที่ผมใช้อยู่ที่ http://www.settrade.com/ “ของฟรี ทำให้เรายิ้มได้” ทีนี้ส่วนแรกที่ผมจะดูก็คือ สินทรัพย์หมุนเวียน กับ หนี้สินหมุนเวียน สภาพคล่องเป็นอย่างไร มันบอกถึงสภาพคล่องของกิจการ ว่าภายใน … Continue reading

Posted in การอ่านงบการเงิน | 12 Comments